SĀKUMSFILOZOFIJAPAKALPOJUMIKĀ MĒS STRADĀJAM?MANS BIZNES PROGRAMMAPAR MUMSKONTAKTI
Projekta mērķis: Attīstīt mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju mūsdienu biznesa vidē, interneta komercijas, mārketinga un kvalitatīva servisa sniegšanas jomās. 

Projektu „Mans bizness Vidzemē" organizē SIA „FraTello" sadarbībā ar „Lime Design" studiju, kas ir turpinājums 2010 gadā iesāktajam projektam „Mans bizness''. Šis projekts tika virzīts uz Rīgas uzņēmumiem. Pēc uzņēmēju pieprasījuma projektu paplašināja reģionāli. „Mans bizness Vidzemē" ir otrais projekta posms, kas paredzēts mazo un vidējo biznesu attīstīšanai tieši Vidzemes reģionā.

Projekta ietvaros uzņēmumiem ir iespējas saņemt atlaidi līdz pat 50% "FraTello" pakalpojumiem, tai skaitā arī mārketinga plāna sastādīšanai, web lapas izstrādāšanu, grāmatvedības/noliktavas uzskaites sistēmu, pilnīgi licencētu datoru, korporatīvā e pasta izveidi, un konsultācijas par nodokļu sistēmu, kā arī prezentācijas un pārdošanas apmācības.

Līdzīgi kā programma „Mans bizness" - „Mans bizness Vidzemē" ir sadalīts divos blokos, atkarībā no uzņēmuma lieluma un prasībām. Lai saņemtu maksimālu atdevi no šī projekta, katram uzņēmumam tiek garantēta individuāla pieeja. 

Pieteikties projektam var ikviens mazais vai vidējais uzņēmums, tajā skaitā individuālie komersanti un mikro uzņēmumi, kas reģistrēti Vidzemē. Pēc pieteikšanās tiks norunāta pirmā tikšanās reize, kad projekta pārstāvji iepazīsies ar uzņēmumu.

Pirmās tikšanās mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma struktūru, iekšējo departamentu darbības efektivitāti, iekšējās un ārējās vides analīze, šķēršļu un izaugsmes iespēju identifikācija.

Otrajā tikšanās reizē tiek prezentēti novērojumi, piedāvāti risinājumi, izvirzīti jauni vai nostiprināti jau esoši mērķi, tiek noteikti precīzi risinājumu izpildes grafiki un izmaksas. Ja uzņēmumu apmierina izvirzītie mērķi, grafiks un izmaksas, tiek slēgts līgums par projekta uzsākšanu.


Mūsu Projekti
Last projects
  • LimeDesign
  • Lidot.lv portals
  • CubeOS
  • | Privacy Policy
    hello